ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ การเสนอราคาปรับปรุงหลังคาและฝ้า

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาอินเทอร์เน็ต

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ปี 2565
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ปี 2564