ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทอดถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทัยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่  7  กรกฎาคม  2560
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการทอดถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทัยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองหลวง ได้เดินทางไปทอดถวายเทียนพรรษาและเครื่องจตุปัจจัยทัยธรรมแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  ซึ่งนำโดยว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง และนายวิชิต ยาก่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง โดยได้แบ่งคณะครูและนักเรียนออกเป็นสองคณะ เพื่อเดินทางไปทอดถวายใน 2 วัดด้วยกัน คือวัดพุทธภาวนารามและวัดโสธรนิมิต  ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนเป็นพุทธศานิกชนที่ดีสืบต่อไป
          ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมการทอดถวายเทียนพรรษาและเครื่องจตุปัจจัยทัยธรรมแก่พระสงฆ์ในครั้งนี้  ก็สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี
(กิตติมา:ภาพ/ศิริวิไล:ข่าว)
 
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,00:48   อ่าน 113 ครั้ง