ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะผู้ฝึกสอนและตัด
วันที่  23  กรกฎาคม  2560
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการจัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะผู้ฝึกสอนและตัดสินกีฬาแฮนด์บอลและกีฬาแชร์บอล

          ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปูให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะผู้ฝึกสอนและตัดสินกีฬาแฮนด์บอลและกีฬาแชร์บอล  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอีกด้วย  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรเดินทางมาให้ความรู้ 3 ท่านด้วยกัน คือ
          1. ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร
          2. ครูฉัตรชัย  อินดี
          3. ครูยิ่งยศ  รามศรี
          โดยพิธีเปิดการอบรมได้เริ่มในระหว่าง 09.00 น. ลำเนินการเสร็จสิ้นในเวลา 16.00 น. ซึ่งโดยภาพรวมแล้วการดำเนินการอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี
(กิตติมา:ภาพ/ศิริวิไล:ข่าว)
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,00:50   อ่าน 117 ครั้ง