ภาพกิจกรรม
การกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2560
วันที่  8  สิงหาคม  2560
หัวข้อข่าว : การกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2560

          เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียนขึ้น โดยการนำของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา  โดยได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังให้แก่นักเรียนที่เป็นผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้ด้วย
           ในพิธีเปิดงานวันอาเซียนประจำปี 2560 ในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครลองหลวง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานได้มีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้และจัดแสดงผลงานนักเรียนอีกด้วย รวมไปถึงมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ อีกหลายรายการอีกด้วย
          ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2560 ในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีเพราะความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
(กิตติมา:ภาพ/ศิริวิไล:ข่าว)
 
 
 
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,00:52   อ่าน 156 ครั้ง