ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองหลวง สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโสธรนิมิตรต์
วันที่ ๒ มีนามคม ๒๕๖๑
ณ วัดโสธรนิมิตต์ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,02:26   อ่าน 1309 ครั้ง