ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปูเข้าร่วมรับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแ
วันที่ : 9 เดือนพฤษภาคม 2561 
เรื่อง : คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปูเข้าร่วมรับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 
          เช้าวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2561 นี้ ทางคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปูได้เข้าร่วมรับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองหลวง โดยสัญญาณการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.00 น. เรื่อยไปจนถึง 15.30 น.
          ทั้งนี้ การนำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
กิตติมา ภาพ/ศิริวิไล ข่าว
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,09:14   อ่าน 1138 ครั้ง