ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
     เช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้มีการจัดกิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย นำโดยว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญสานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ที่ทรงมีต่อกองคณะลูกเสือไทย โดยเมื่อเสร็จพิธีแล้วได้มีการนำลูกเสือเนตรนารีทั้งหมดร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลงไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,12:20   อ่าน 628 ครั้ง