ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองหลวงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีนางสาวเสาวณีย์ เล้าเจริญ หัวหน้าโครงการวันวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการนี้ได้มีการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและมีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมมากมายตลอดทั้งวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2562,14:55   อ่าน 318 ครั้ง