ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก จำนวน 1 รายการ (อ่าน 80) 25 ธ.ค. 60
เอกสารประกอบประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างแบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้ (อ่าน 86) 12 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างแบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวด (อ่าน 88) 12 ธ.ค. 60
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างงานก่อสร้าง แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก (อ่าน 88) 07 ธ.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 136) 04 ก.ค. 60
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 177) 26 มิ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 156) 09 มิ.ย. 60
เอกสารสอบราคาซื้อปี 2560 (อ่าน 173) 09 พ.ค. 60
ประกาศสอบราคาปี 2560 (อ่าน 167) 09 พ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 217) 20 ธ.ค. 59
ใบเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่างานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อ่าน 190) 25 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างค่างานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อ่าน 200) 25 พ.ย. 59
ประกาศร่าง TOR รายการก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อ่าน 209) 16 พ.ย. 59
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 863) 25 พ.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 314) 12 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านคลองหลวง (อ่าน 825) 25 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนบ้านคลองหลวง (อ่าน 757) 25 ก.ค. 58
การขอใช้บริการอาคารสถานที่ (อ่าน 502) 21 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 481) 21 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 460) 21 ก.ค. 58
การขอลาออก (อ่าน 471) 21 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 447) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 483) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 464) 21 ก.ค. 58
การรับนักเรียน (อ่าน 513) 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 (แนบท้าย) (อ่าน 396) 03 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อ(2) (อ่าน 363) 03 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 (1) (อ่าน 356) 03 ก.ค. 58
สารสัมพันธ์บ้านคลองหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 417) 30 มิ.ย. 58
การประกาศใช้มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 402) 24 มิ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอนุบาล อาคารอเนกประสงค์ ผ (อ่าน 501) 02 ก.พ. 58
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 505) 25 ส.ค. 57
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 486) 25 ส.ค. 57
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 658) 25 ส.ค. 57