ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน 16-22 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 9,000 บาท)
2. ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 9,000 บาท)
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
คุณสมบัติ
1. ตำแหน่งนักการภารโรง : เพศชาย / แม่บ้าน : เพศหญิง
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุ 30 - 50 ปี
4. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไปหรือสามารถอ่านออกเขียนได้
5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
6. ไม่เป็นผู้ต้องโทษ หรือเคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี
7. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
8. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3952764
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,22:57   อ่าน 31 ครั้ง