ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒) มีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ B๑ หรือคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน
 
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับเอกสารการสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3952764

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 322 ครั้ง