ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยประกาศรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ ๒๗ เมษายน
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น

          โรงเรียนบ้านคลองหลวง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ) โดยพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการกรอกเอกสารและแนบหลักฐานการสมัคร  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ในวันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐
 น. หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,16:52   อ่าน 57 ครั้ง