ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

................................................ 

          ตามประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโดยประกาศรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

          บัดนี้ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
คือ นายศุภวัฒน์ มูลเคน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองหลวง ในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐ น.  หากไม่มารายงานตัวตามวัน
และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,15:00   อ่าน 80 ครั้ง