ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

 

            ตามประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยประกาศและรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

            บัดนี้ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

๑. นายธนพงษ์ เทียมศรี

๒. นางสาววารุพร ธนสินศิวัฒน์ 

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 188 ครั้ง