ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 243) 18 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งภารโรง (อ่าน 880) 20 ธ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 423) 08 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 473) 04 ธ.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกครูเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 638) 21 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 452) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 452) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 442) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 441) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 334) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 273) 29 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 503) 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 483) 11 มิ.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 2 อัตรา (อ่าน 466) 04 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 442) 02 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 438) 31 พ.ค. 64
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 322) 20 พ.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 730) 28 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 485) 27 ก.พ. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 558) 02 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 561) 24 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่อง ขยายวันปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (อ่าน 500) 24 ธ.ค. 63
แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านคลองหลวงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 43) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (อ่าน 600) 21 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (อ่าน 546) 21 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านคลองหลวงขอความกรุณาผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เ (อ่าน 518) 20 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน 16-22 ธันวาคม 2563 (อ่าน 523) 14 ธ.ค. 63
ประกาศค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 2563 (อ่าน 513) 14 ธ.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 (อ่าน 494) 14 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ (อ่าน 762) 22 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทำหน้าที่แม่ครัว ภาคเรียนที่ 2 /2562 (อ่าน 752) 24 ต.ค. 62
ยกเลิกประกาศสรรหาบุคคลในการจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 786) 24 ต.ค. 62
ประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนต้นแบบมารยาทไทย (อ่าน 918) 24 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการประมูลอาหารกลางวัน ประจำปี2562 (อ่าน 953) 10 พ.ค. 62
ประกาศการประมูลร้านค้าโรงเรียนบ้านคลองหลวง ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 896) 10 พ.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปี 2562 (อ่าน 1071) 28 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครู ปี 2562 (อ่าน 1065) 28 ก.พ. 62
ปฏิทินการรับสมัครครูอัตราจ้าง ปี 2562 (อ่าน 1117) 28 ก.พ. 62
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปี 2562 (อ่าน 1078) 28 ก.พ. 62
ประกาศมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 867) 26 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง การใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านคลองหลวง (อ่าน 874) 06 ส.ค. 61
ประกาศแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ (อ่าน 902) 29 มิ.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 929) 01 มิ.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปฐมวัย (อ่าน 1857) 01 มิ.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 927) 01 มิ.ย. 61
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 871) 15 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 818) 15 พ.ค. 61
ประกาศร่าง TOR เรื่องจากจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง จำนวน 4 รายการ (อ่าน 884) 08 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแ (อ่าน 895) 01 พ.ค. 61