ช่องออกอากาศ DLTV
ช่อง DLTV 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ช่อง DLTV 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ช่อง DLTV 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ช่อง DLTV 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ช่อง DLTV 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ช่อง DLTV 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64