กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองหลวง ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง เมื่อ 4-5 ก.ย. 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
แนวทาง การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านคลองหลวง ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
กิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2564”
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 64
การประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
แสดงความยินดีกับ ครูอรัญญา และ ครูรุ่งตะวัน เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาใหม่
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี แด่ ครูสุภัทรา และครูชมัยพร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาใหม่
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนจัดอบรมคณะครู โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การดำเนินการ รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ขอบพระคุณ บริษัท โอเอเพนท์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ที่บริจาคสีให้โรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนรับการประเมิน โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสองดาว
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การวัดผลประเมินการอ่าน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกาษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ที่โรบินสัน สาขาสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การวัดผลประเมินการอ่าน RT นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองหลวง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64