กิจกรรมของโรงเรียน
แสดงความยินดีกับ ครูอรัญญา และ ครูรุ่งตะวัน เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาใหม่
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี แด่ ครูสุภัทรา และครูชมัยพร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาใหม่
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนจัดอบรมคณะครู โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การดำเนินการ รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ขอบพระคุณ บริษัท โอเอเพนท์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ที่บริจาคสีให้โรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนรับการประเมิน โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสองดาว
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การวัดผลประเมินการอ่าน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกาษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ที่โรบินสัน สาขาสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การวัดผลประเมินการอ่าน RT นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองหลวง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านคลองหลวง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล เนื่องในโอกาสได้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วันสำคัญของไทย ในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
แสดงความยินดี คุณครูสิรินทิพย์ ทองนุช เนื่องในโอกาสที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
โรงเรียนร่วมยินดีต้อนรับ นางศิริพร สุภาภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64