คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 084-7317542
อีเมล์ : nong_sisimon1@hotmail.com

นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 061-5452267

นางสาวปวิชญา ผมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 086-5554653

นางสาวนนิดา วรรณเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 087-0302811
อีเมล์ : nanidawan@gmail.com

นางสาวอชิรญา เบิกละ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0804823072
อีเมล์ : boling_00_hotnail.com

นางสาวพักตร์พิมล มัดหา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0862304783
อีเมล์ : moji11012358@gmail.com

นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 089-8280917

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 093-3021979
อีเมล์ : krubas.bas@gmail.com

นางสาวจริยา สวัสดิ์พันธ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 083-7347097
อีเมล์ : Jariya7097@hotmail.com

นางสาวหัถชัยญา มานะ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0968901420