กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐ​ชา​นันท์​ ธนากิตติ์เจริญ​กร​
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 083-7289252
อีเมล์ : AO_PI@hotmail.com

นางดวงกมล ธรรมวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 062-5903882
อีเมล์ : duangkamon@gmail.com

นางญาณิศา บุรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 085-4184340
อีเมล์ : yanisa_2521@hotmail.com

นายศุภณัฐ โตสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0862211107

นางสาวเสาวณีย์ เล้าเจริญ
ครู คศ.1
อีเมล์ : bsl_likerod@hotmail.com

นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 061-0457191
อีเมล์ : sprite55rmu@gmail.com

นายกันยา อะติถะ
ครู คศ.1

นายชูศักดิ์ กันภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 081-3736045
อีเมล์ : Choosak009@hotmail.com

นางนิตยา เสกรัมย์
ครูวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 081-8992398
อีเมล์ : ืnityapuk2558@gmail.com