กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบุญ โพธิ์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุธารักษ์ เพ็ชรอำไพ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-8578505
อีเมล์ : aoijai1980@hotmail.com

นางสาวพิมพ์ชนก เบิดศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 086-5316509
อีเมล์ : p.pim_december@hotmail.com

นายชัยสิทธิ์ โฉมไสว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0901172711
อีเมล์ : aaabluemos1@gmail.com