กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 083-1338958
อีเมล์ : maijung_782@hotmail.com

นางกุหลาบ ตรุโนภาส
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 098-2293622

นางพนมรัตน์ แคนมั่น
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-5540647
อีเมล์ : Pattadon@hotmail.com

นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 085-6434244
อีเมล์ : watcharakorn288@gmail.com

นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 095-4048888
อีเมล์ : ืnan_que@yahoo.com

นายปีย์ชนน สุคนธเคหา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 081-7774434
อีเมล์ : peechanon@gmail.com