ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านคลองหลวง , Welcome to Banklongluang school,
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง การใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านคลองหลวง 06 ส.ค. 61
ประกาศแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ 29 มิ.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 01 มิ.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปฐมวัย 01 มิ.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 01 มิ.ย. 61
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 15 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 15 พ.ค. 61
ประกาศร่าง TOR เรื่องจากจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง จำนวน 4 รายการ 08 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแ 01 พ.ค. 61
เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 25 เม.ย. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน